Boken invandrarnas svenska historia

idag ska jag ta valda citat från boken "Invandrarnas svenska historia(Nr19, Arne Järtelius)" och bemöta dessa påstående boken har valt att publicera.

Citat 1, sida 2.

"Finns det något som är rent svensk kultur, något som vi svenskar har som andra nationella kulturer saknar? Vad skulle det i så fall vara och, inte minst, hur har denna kultur i så fall skapats?"

Svar:
Eftersom den extremt vinklade frågeställning egentligen visar att man inte förväntar sig en motfråga (kanske för det är oartigt att besvara en fråga med en fråga) och man antyder att man har en trångsynt syn på kultur egentligen är. Skulle jag personligen svara så skulle nog svaret bli att ja det finns en genuint svenskt kultur då jag anser att kultur är det som vi, människan kan producera som har ett högre syfte än att tillfredställa människans basbehov som man delar med de andra djuren. Kultur blir alls det fysiska och psykiska av människans själsliga förmåga, det blir vårt sätt att uttrycka oss i enlighet med vår säregenhet som svenskar (etniska) och lägga ett strå i stracken till den kulturela mångfalden som håller på att försvinna i världen (pga mångkultur).

Alltså blir svaret ja det finns en svensk kultur och den speglas av den historik, samtid och själsliga förmåga som vi svenskar har haft under flera hundra år och utvecklats med. Detta kan ses som bland annat Bellmans visor, Carl Larssons tavlor, författare som Moberg, Strindberg och Bergman. Allt detta genomsyrar den svenska folksjälen och vi kan alla känna det.

Mona sahlin har sagt att invandrare kommer med nya idéer, visserligen kan detta stämma men det menas också med att svenskar har ett visst sätt att tänka och verka således något geunint svenskt.

Midvinterblot

Citat 2, sida 2.


"Svensk konst, litteratur och språk har alltid skapats med utländska förebilder förögonen."

Svar:
Jag kan inte se vilket utländsk inflytande Carl Larsson hade när han skapade bilden midvinterblot som är genomsyrad av den forna seden som fanns i Sverige under forntiden. Men visserligen ska man anse att språkets "uppfinnare", konstens "uppfinnare" et cetera är en delskapare av allting och allt kommer där ifrån så visserligen kanske endast då så har allt skapats med utländska förebilder då Sverige låg under ett istäcke som senare ska bevisa våran säregenhet.

Citat 3, sida 3-4.

"Så här beskriver den arabiske författaren Ibn Fadlán de vikingar har träffade i Bulgar år 921-922: "Flickan kommer tidigt varje morgon och har med sig ett stort fat med vatten. Detta räcker hon till sin herre och så tvättar han sina händer, sitt ansikte och sitt hår i det; han både tvättar och kammar det i fatet. Därefter snyter han sig och spottar i det. Han ser till att ingen smuts återstår som han inte fått med i vatten. När han så är färdig bär flickan fatet till hans närmaste man, och han gör detsamma som kamraten har gjort. Flickan slutar inte med att bära fatet från den ene till den andre, förrän de har passerat alla, som är i huset, varunder var och en av dem snyter, spottar och tvättar sitt ansikte och hår i det."

Svar:
Det kan säkerligen stämma att Ibn Fadlán skrev detta men det finns även källor (Adam av Bremen som används som källa på sida 15) som påpekade att det fanns jättar i Sverige under den tiden och ifall man anser att denna stämmer varför ska inte andra göra det? Det handlar väl om att kunna försöka få ut de källor som är mest realistiska som trovärdiga då blir frågan är detta realistiskt? För det första så hadde flickor under vikingatiden inga herrar utan visserligen kan han mena att det var en tjänsteflicka eller en träl men torde det inte stå slav då? Senare som sagt så har man ofta pratat om vikingar som prisar ära, heder och kollektiv strävan och då undrar jag vem som inte skulle se det som en skymf att tvätta sig i smutsen av någon annan?

Citat 4, sida 13

"Från vikingatiden stammar trälarna, de första arbetskraftinvandrarna i Sverige. De var slavar som av vikingarna togs med till Sverige."

Svar:
Trälar härstammar mycket riktigt från vikingatiden men trots det så är trälarna inte ett utländskt påfynd då man under denna tid kunde dömas till att bli träl (visserligen tidsbestämt men det finns fortvarande där), detta var inget man gjorde enbart mot andra folk utan skedde även inom sin egen folkgrupp. Finns flera böcker som tar upp detta, kanske den mest läsvärda är nog serien trälarna som dock har en väldigt socialistisk prägel på sig.

Citat 5, sida 20.

""Myntmästaredömet haver en tysk och stora tulldämet haver en tysk, lilla tullen haver en tysk, vårdskrivaredömet haver en tysk, tomtöre en tysk, så att svenska män finge och måttet intet annat ämbete hava än att vara bödel och dödgrävaredömet, mot konungens ed och Sveriges lag."

Svar:
Detta var ett citat som boken visade, jag vill egentligen bara poängtera att under denna tid kom även Engelbrekt upproret som ger ett öppnaden brev att Sverige ska styra av svenskar och inte av tyska eller danska fogdar. Trots att Engelbrekt var tysk så var de idealen som efterföljdes, ett steg mot ett homogent etablissemang i Sverige.

Citat 5, sida 60.

"[...]Beroende på vem jag är i sällskap med brukar jag ljuga och skryta. Jag brukar inte visa vem jag egentligen är.[...]"

Svar:
En finsk invandrare som berättar om det svenska samhällsklimatet som skapar dåliga förhållande för invandrare och där de måste tuffa till sig. Men trots det att staten i år av propaganda anser att de endast är flyktingar (alltså krigsflyktingar) som kommer till vårt land borde inte dessa redan vara "hårdare" människor än att bli det av det svenska samhällsklimatet. För jag är svensk men jag anser inte att jag behöver vara någon annan, ljuga eller skryta och jag förstår inte hur detta skulle vara typiskt svenskt då vi är uppvuxna med Jantelagen som egentligen innebär att du ska inte tro att du är bättre än vad du är.

För att avsluta det hela så vill jag mest säga att boken gör mig sorgsen, så mycke anti svenskt propaganda under ett och samma kapitelt har jag nog aldrig läst för. Jag skulle nästan kunna ta varje mening och debattera om det. Men jag väljer att inte göra det då jag har ingen lust att låta boken få mig att vara vaken flera timmar till.

Malcom X citat

"A race of people is like and individual man; Until it uses its own talent, takes pride in its own history, expresses its own culture, affirms its own selfhood, it can never fulfill itself."
Malcom X

"If you´re not ready to die for it, put the word "freedom" out of your vocabulary."
Malcom X


"I believe in the brotherhood of man, all men, but I don't believe in brotherhood with anybody who doesn't want brotherhood with me. I believe in treating people right, but I'm not going to waste my time trying to treat somebody right who doesn't know how to return the treatment."
Malcom X

"Nobody can give you freedom. Nobody can give you equality or justice or anything. If you're a man, you take it."
Malcom X

"The modern 20th century weapon of neo-imperialism is "dollarism." The Zionists have mastered the science of dollarism: the ability to come posing as a friend and benefactor, bearing gifts and all other forms of economic aid and offers of technical assistance. Thus, the power and influence of Zionist Israel in many of the newly "independent" African nations has fast-become even more unshakeable than that of the 18th century European colonialists... and this new kind of Zionist colonialism differs only in form and method, but never in motive or objective."
Malcom X

"
Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today."
Malcom XRSS 2.0