Ett minne till Fröding.

Idag för 148år sedan föddes Gustaf Fröding, en av våra störste skalder som hade förmågan att beskriva den svenska folksjälen i ord. Hänförs!

Själ i flamma, blod i dans,
han var hennes, hon var hans,
han blev hon, hon blev han,
ett och allt och tvenne,
när hans unga makt av man
trängde in i henne.

Och med huvudet bakåt i kyssande böjt
och med skötet mot famnaren höjt
drack hon livets och kärlekens yppersta drick
i var störtvåg, hon fick
av hans livseldsaft,
i var gnista, som gick
av hans kraft.

Och som samma andedrag,
samma puls och hjärteslag
själ vid själ i samma kropp
sammanhöll,
steg och föll
rytmens ned och opp,
mot och in och från,
tills med ens en stråle sköt
ur hans liv och livsvarmt göt
faderkraft i moderfröt
och som två förenta floder
ström av fader, ström av moder
blevo ett i son.

Länkar till tankar om Fröding:
Vae Victis 1
Vae Victis 2
Nordanvind

Låt er vilja ske Gudar.

Solen jagar månen
havet slår mot stranden
utanför styr fånen
och verklighet rinner som sanden

Droppar mot samma berg
ruiner omger själen
blodet är erans färg
vi har nu alla, blivit trälen

Kulturen är död
trumpetaren hurrar
Ingen skålar i mjöd
jag ligger ned och undrar

Träden växer utan rot
naturen föder allt utom sig
för världen ses ingen bot
allt hänger nu på dig.

---------------------------------

Demoner kom
ta mig, bli mig
Sluta fly från ödet
livet lek med döden.


En bön till utdöda Gudar
Gudar må ske er vilja, låt ödet spela oss i era händer och låt detta skapa beviset på eran storhet. Låt mig som er tjänare utföra era storverk, låt mig ledas utav er till ändlösa stigar för att förkunna det som jag tror på och det som ni står för. Låt mig stå fast i tro och handling, låt mig aldrig underkasta mig någon annans vilja som skiljer sig från min tro och min väg. Ge mig inte mod, ge mig inte krafter utan lita på mig och min tro, låt mig misslyckas för att sedan lyckas. Låt mig se världen med klara ögon, mina egna ögon och låt mig vackla så att jag sedan kan stå på egna ben. Låt mig leva livet och ge mig aldrig något utan få mig att inse att det är jag som måste göra något och ingen annan. Det är endast jag som ska visa mig stark och jag ska inte visa mig svag, jag ska inte skylla eller be om saker utan jag ska bli arg, arg på mig och ingen annan. Jag ska lägga bort mina brister och växa för att nå fulländning, låt er vilja ske Gudar.


Om man kunde vråla ut ljudlös smärta, skulle det bli bra sen?

Känslor, overkliga och helt bortom allt som egentligen borde vara verkliget. Sinnesintryck, hemligheter och paradiset har aldrig väntat runt hörnet. Guds heliga palats, du? Känslan av förnedring, rädslan av begären som skapar det heliga medlet, kontroll. Pengar...makt...död...frihet, solen och månen går alltid fram och bak jagar varandra i en ändlös jargong där ingen vinner, ying kontrar yang. Död mot liv, solen mot månen och vi står i mitten, vi blir mitten, är mitten. Höga berg och djupa sjöar, ändlösa skogar och självhatande människor som bugar. Spela spelet förlora i en sjukdom som ingen annan ser än du. Rotlöshet och avklippta blad bygger framtiden genom en ny era, din historia och ditt arv som bortblås äro dock finner du tryggheten i storebror som skyddar och bevakar. Vi äro tusende skrönar massan men vi är enbart själva, ingen att ty sig till och ingen som egentligen ser dina plågor eller bryr som om de lågor som svider din kropp till kol. Undrar vad man tror sitt liv är värt, undrar vad man tror att livet är, undran stannar och känslor går. Stannar jag här så kommer jag följa likt får. Om man  kunde vråla ut ljudlös smärta, skulle det bli bra sen?

Boken invandrarnas svenska historia

idag ska jag ta valda citat från boken "Invandrarnas svenska historia(Nr19, Arne Järtelius)" och bemöta dessa påstående boken har valt att publicera.

Citat 1, sida 2.

"Finns det något som är rent svensk kultur, något som vi svenskar har som andra nationella kulturer saknar? Vad skulle det i så fall vara och, inte minst, hur har denna kultur i så fall skapats?"

Svar:
Eftersom den extremt vinklade frågeställning egentligen visar att man inte förväntar sig en motfråga (kanske för det är oartigt att besvara en fråga med en fråga) och man antyder att man har en trångsynt syn på kultur egentligen är. Skulle jag personligen svara så skulle nog svaret bli att ja det finns en genuint svenskt kultur då jag anser att kultur är det som vi, människan kan producera som har ett högre syfte än att tillfredställa människans basbehov som man delar med de andra djuren. Kultur blir alls det fysiska och psykiska av människans själsliga förmåga, det blir vårt sätt att uttrycka oss i enlighet med vår säregenhet som svenskar (etniska) och lägga ett strå i stracken till den kulturela mångfalden som håller på att försvinna i världen (pga mångkultur).

Alltså blir svaret ja det finns en svensk kultur och den speglas av den historik, samtid och själsliga förmåga som vi svenskar har haft under flera hundra år och utvecklats med. Detta kan ses som bland annat Bellmans visor, Carl Larssons tavlor, författare som Moberg, Strindberg och Bergman. Allt detta genomsyrar den svenska folksjälen och vi kan alla känna det.

Mona sahlin har sagt att invandrare kommer med nya idéer, visserligen kan detta stämma men det menas också med att svenskar har ett visst sätt att tänka och verka således något geunint svenskt.

Midvinterblot

Citat 2, sida 2.


"Svensk konst, litteratur och språk har alltid skapats med utländska förebilder förögonen."

Svar:
Jag kan inte se vilket utländsk inflytande Carl Larsson hade när han skapade bilden midvinterblot som är genomsyrad av den forna seden som fanns i Sverige under forntiden. Men visserligen ska man anse att språkets "uppfinnare", konstens "uppfinnare" et cetera är en delskapare av allting och allt kommer där ifrån så visserligen kanske endast då så har allt skapats med utländska förebilder då Sverige låg under ett istäcke som senare ska bevisa våran säregenhet.

Citat 3, sida 3-4.

"Så här beskriver den arabiske författaren Ibn Fadlán de vikingar har träffade i Bulgar år 921-922: "Flickan kommer tidigt varje morgon och har med sig ett stort fat med vatten. Detta räcker hon till sin herre och så tvättar han sina händer, sitt ansikte och sitt hår i det; han både tvättar och kammar det i fatet. Därefter snyter han sig och spottar i det. Han ser till att ingen smuts återstår som han inte fått med i vatten. När han så är färdig bär flickan fatet till hans närmaste man, och han gör detsamma som kamraten har gjort. Flickan slutar inte med att bära fatet från den ene till den andre, förrän de har passerat alla, som är i huset, varunder var och en av dem snyter, spottar och tvättar sitt ansikte och hår i det."

Svar:
Det kan säkerligen stämma att Ibn Fadlán skrev detta men det finns även källor (Adam av Bremen som används som källa på sida 15) som påpekade att det fanns jättar i Sverige under den tiden och ifall man anser att denna stämmer varför ska inte andra göra det? Det handlar väl om att kunna försöka få ut de källor som är mest realistiska som trovärdiga då blir frågan är detta realistiskt? För det första så hadde flickor under vikingatiden inga herrar utan visserligen kan han mena att det var en tjänsteflicka eller en träl men torde det inte stå slav då? Senare som sagt så har man ofta pratat om vikingar som prisar ära, heder och kollektiv strävan och då undrar jag vem som inte skulle se det som en skymf att tvätta sig i smutsen av någon annan?

Citat 4, sida 13

"Från vikingatiden stammar trälarna, de första arbetskraftinvandrarna i Sverige. De var slavar som av vikingarna togs med till Sverige."

Svar:
Trälar härstammar mycket riktigt från vikingatiden men trots det så är trälarna inte ett utländskt påfynd då man under denna tid kunde dömas till att bli träl (visserligen tidsbestämt men det finns fortvarande där), detta var inget man gjorde enbart mot andra folk utan skedde även inom sin egen folkgrupp. Finns flera böcker som tar upp detta, kanske den mest läsvärda är nog serien trälarna som dock har en väldigt socialistisk prägel på sig.

Citat 5, sida 20.

""Myntmästaredömet haver en tysk och stora tulldämet haver en tysk, lilla tullen haver en tysk, vårdskrivaredömet haver en tysk, tomtöre en tysk, så att svenska män finge och måttet intet annat ämbete hava än att vara bödel och dödgrävaredömet, mot konungens ed och Sveriges lag."

Svar:
Detta var ett citat som boken visade, jag vill egentligen bara poängtera att under denna tid kom även Engelbrekt upproret som ger ett öppnaden brev att Sverige ska styra av svenskar och inte av tyska eller danska fogdar. Trots att Engelbrekt var tysk så var de idealen som efterföljdes, ett steg mot ett homogent etablissemang i Sverige.

Citat 5, sida 60.

"[...]Beroende på vem jag är i sällskap med brukar jag ljuga och skryta. Jag brukar inte visa vem jag egentligen är.[...]"

Svar:
En finsk invandrare som berättar om det svenska samhällsklimatet som skapar dåliga förhållande för invandrare och där de måste tuffa till sig. Men trots det att staten i år av propaganda anser att de endast är flyktingar (alltså krigsflyktingar) som kommer till vårt land borde inte dessa redan vara "hårdare" människor än att bli det av det svenska samhällsklimatet. För jag är svensk men jag anser inte att jag behöver vara någon annan, ljuga eller skryta och jag förstår inte hur detta skulle vara typiskt svenskt då vi är uppvuxna med Jantelagen som egentligen innebär att du ska inte tro att du är bättre än vad du är.

För att avsluta det hela så vill jag mest säga att boken gör mig sorgsen, så mycke anti svenskt propaganda under ett och samma kapitelt har jag nog aldrig läst för. Jag skulle nästan kunna ta varje mening och debattera om det. Men jag väljer att inte göra det då jag har ingen lust att låta boken få mig att vara vaken flera timmar till.

Del 1, Kort om arbetarens status.

I Dagens samhälle finns det många saker som man inte ska vara, svensk och heterosexuell är en sak men en annan är arbetare. Den moderna trenden skapar och har skapat ett förakt mot arbetar statusen i sig, där ifall man är arbetare så associerar man detta med något dåligt. Arbetare är idag något att förakta, något som man ser som lägre stående och något man inte eftersträvar. I dag kan man bland annat se det genom de höga sjukskrivningarna som symboliserar förmågan och viljan att arbeta och tanken om arbetet. Man kan också se det genom det multikulturella samhället där dessa "nysvenskar" som det så fint heter växer upp till att romantisera bort sig som kriminella gangsters där man tjänar pengar på diverse brott.

Kanske borde jag redan nu att det är inte själva fackdefinitionen arbetare jag menar utan den tänkande definitionen således den definition som man själv sätter sig i när man tänker på vad man vill arbeta som. För att vara ärliga, hur många vill arbeta som städare, soppgubbe eller liknande arbeten? Inte många, utan våran stora dröm har blivit att göra karriär, att nå så högt upp i den arbetande hierarkin som möjligt för endast då når man fullständig lycka och får ett livskvalitativt liv. Det handlar ofta uteslutande om pengar i någon mening och den sociala status man får av själva arbetet, det handlar inte längre om att finna inre ro, bilda familj eller göra sig själv lycklig på sitt eget vis. Utan nu når man den lyckan genom pengar, man måste ha pengar för att bli lycklig, man måste "ha" allt handlar om ägandet.


Arbetes lycka


Man köper sig till allt, man köper sig till lycka, njutelse, miljömedvetenhet et cetera. Man förändrar inte livsstilar utan man skapar nya sätt att tro på den nuvarande masskonsumtionen genom att förmedla halvsanningar till folket. Miljömärkta storföretag som skapar nya massprodukter inom Sveriges gränser är inte lika miljömedvetna utanför, ej heller så väljer vi egentligen de bästa alternativen utan vi väljer det som etablissemanget säger åt oss och ger utrymme till. Där etablissemanget består av de multinationella företagen och dess styrande maktfaktorer såsom medier och andra samhällsordnande institut.

Men ej för längesedan så var det helt tvärtom, arbetare var det finaste man kunde vara och man ingav respekt bara ifall man arbetade och det kvittade vilket yrke man hade. Jag pratar om det nationalsocialistiska riket som under Adolf Hitlers ledning skapade en tro på arbetaren, att detta var det finaste man kunde vara, det stoltaste och ädlaste man kunde uppnå, arbeit macht frei var dess motto. Ej heller var svenska nationalsocialister mer instämmande om att det levande och arbetaren måste framskjutas mer än maskinernas kalla stål och tankelösa kraft. Per Dahlberg skrev 1934

"Den allmäna tendensen som härskar är utåtriktad, men denna ytliga mekaniseringssträvan kommer att utarma själslivet och uttorka dess källor. För livet är inte bara resonerande intellekt,
det är också och kanske ännu mer handlande vilja och inlevd känsla."

En annan ideologi som satte arbetaren i centrum var kommunismen, till en början så var arbetaren och arbetet målet för själva rörelsen och dess trosystem där tanken var att alla skulle vara arbetare. Visserligen låter det som en utopisk dröm och det vara inte så länge heller då när man nått dit man ville så ville man fortsätta att gå framåt Man nöjde sig inte med att göra arbetet och arbetaren till något ärofyllt utan istället så började man se arbete som ett medel och medel ska användas där i förlorar också det sin glans. När man tänker på något som ett medel och ej längre som något viktigt utan endast ett medel, delmål, så förlorar det också sin sociala status och till slut så blev en av kommunismens grundtanke och viktigaste kugge till något omedvetet skamlöst som vi har idag.

Möjligtvis kanske jag har fel angående allt, man kanske kan köpa sig till lycka och allt annat, men till vilket pris? Man kan sälja sin själ till djävulen vad är skillnaden att sälja den till konsumtionssamhället?

Näcken

Månens vita ljus höjer sig i dimman,
bland stenar och bäckar sitter näcken i denna sena timma.
Han lockar dig ner i ett ändlöst hav,
han förtrollar dig med enbart sig själv idag.

Gå ej nära vattnet lillevän
ty där sitter näcken och han är farligast bland män
Han lockar dig ner i ett ändlöst hav,
han förtrollar dig med enbart sig själv idag.

Men få nu ser hans magiska kraft
en tokig gubbe sittandes naken inatt.
Han lockar dig ner i ett ändlöst hav,
han förtrollar dig med enbart sig själv idag.

RSS 2.0